Wprowadzenie dzieci w świat literatury jest ważnym elementem wychowania przez sztukę, a także jednym z ważnych elementów naszego przedszkola. U naszych wychowanków kształtujemy nawyki stałego obcowania z książką. Wiek przedszkolny jest idealnym okresem w rozwoju dziecka, aby zainteresować go literaturą, która pobudzi jego wyobraźnię i wprowadzi w świat baśni. Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z magicznym miejscem w naszej szkole jakim jest biblioteka. Dla niektórych była to pierwsza wizyta wśród tyłu książek. Z tematem spotkania zapoznała nas Pani Bożena Kruczkowska. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały książki, słuchały ich fragmentów i odpowiadały na pytania. W ten dzień miały możliwość po raz pierwszy wypożyczyć książkę.