Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2022/223 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina i Miasto Tuliszków jest organem prowadzącym.

POBIERZ ZARZĄDZENIE