Uczniowie naszej szkoły wybrali dziś w tajnym głosowaniu przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego na rok 2013/2014, którymi zostali:


 

Przewodniczący

 
Patrycja Kozłowska – kl. VI
 

Zastępca przewodniczącego

 
Paulina Ćwiek – kl. V
 

Skarbnik

 
Karolina Włodarska – kl. V
 

Członkowie

 
Kacper Selewski – kl. IV
Kamil Patrzykąt – kl. V
Ola Wojtkowiak – kl. VI
Mateusz Walczyński – kl. VI
Przemysław Włodarski – kl. VI
 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014 jest Tomasz Dominiak.