Pani Marta Wróbel zorganizowała dla uczniów klas II-VIII Szkolny Konkurs Fotograficzny ,,Żywe obrazy’’. Konkurs polegał na zainscenizowaniu wybranego obrazu malarskiego dowolnego artysty w taki sposób, by odzwierciedlał malarski oryginał. Konkurs ten wymagał od uczestników ogromnej wyobraźni, kreatywności i pomysłowości. W konkursie wzięły udział trzy uczennice naszej szkoły: Julia Zawadzka (klasa II), Nadia Krzewińska (klasa II) oraz Antonina Nowakowska (klasa IV)- wszystkie uczestniczki wybrały obraz ,,Dama z łasiczką’’ Leonarda da Vinci. Komisja konkursowa uznała, że wszystkie trzy prace zostaną nagrodzone. W związku z zamknięciem szkół z powodu pandemii koronawirusa, nie zdążyliśmy nagrodzić uczennic. Jak tylko wrócimy do szkół, wręczymy uczestniczkom nagrody i dyplomy.