Uczniowie klas I-III od 21 września do 23 listopada br. uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać”. Opiekunem grupy była pani Nikola Gaść. Podstawowymi celami projektu było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania oraz profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, we wtorki.

Podczas 20-godzinnych zajęć na krytej pływalni OSiR w Turku uczniowi poznawali zasady nauki pływania pod kierunkiem instruktorów i ratowników. Wykonywane w formie zabawowej ćwiczenia dostarczały naszym uczniom mnóstwo radości i satysfakcji. Dzięki tym wyjazdom uczniowie z klas I-III integrowali się ze sobą oraz nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach na basenie oraz z niecierpliwością czekały na każdy kolejny wyjazd. Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały medale, które wręczyła im Pani dyrektor.