12 grudnia 2017 naszą szkołę odwiedził pan Józef Cajdler, Kierownik Działu Administracji PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów i Konin S.A. przy której to okazji opowiedział dzieciom o pracy górnika w kopalniach odkrywkowych w naszej najbliższej okolicy. Pan Józef opowiedział o używanych maszynach, o strojach reprezentacyjnych górników, o oznaczeniach, medalach i broniach. Dzieci miały również okazję z bliska przyjrzeć się węglowi wydobywanemu w kopalniach.