Dziękujemy uczniom za udział w konkursie pt. „Dokarmiamy ptaki” na najładniejszy karmnik. Spośród aż 13 uczestników jury wybrało pierwsze trzy miejsca:

I – Kamil i Sebastian Patrzykąt
II – Patrycja Patrzykąt
III – Małgorzata Kaniowska