Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych od 1 września 2021 r.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS – 2021/2022