logo strony

W tym roku szkolnym na uroczystym zakończeniu spotkaliśmy się 23 czerwca 2017 r. o godzinie 9:30. Jest to wyjątkowy rok, ponieważ po zmianach w systemie edukacji i wprowadzenia systemu ośmioklasowego podczas apelu nie było absolwentów, a jedynie promocje i wyróżnienia. Uczniowie przygotowani przez wychowawców zaprezentowali wiersze i piosenki, a po występach wręczyli kadrze pedagogicznej kwiaty. Kolejnym etapem zakończenia roku szkolnego było wręczenie przez Panią dyrektor Jolantę Werkowską świadectw ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem a także dyplomów wzorowego ucznia oraz nagród książkowych.

W tym roku, uczniami, którzy zdobyli świadectwo z wyróżnieniem byli:

  • Agata Sompolska – klasa IV
  • Julia Pieszak – klasa IV
  • Patrycja Patrzykąt – klasa V
  • Wiktor Maślanka – klasa V
  • Adrian Darul – klasa V

W klasach I-III natomiast, dyplomy wzorowego ucznia uzyskali:

  • Agnieszka Wolińska – klasa II
  • Wiktoria Ćwiek – klasa III
  • Sebastian Patrzykąt – klasa III
  • Wiktor Lewandowski – klasa III
  • Dominik Lewandowski – klasa III

Uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy wzorowego ucznia, a także nagrody książkowe za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, za osiągnięcie wysokich wyników w czytelnictwie oraz za reprezentowanie szkoły i za systematyczne oszczędzanie. Uczniowie klasy IV otrzymali również karty rowerowe, które uprawniają ich do poruszania się rowerem po drogach.

Na zakończenie uroczystości dyrektor pożegnała uczniów, przypomniała o bezpieczeństwie w trakcie wakacji i życzyła udanego wypoczynku oraz powrotu do szkoły w pełni zdrowia.

Dzień wcześniej, swoje zakończenie mieli również przedszkolacy, którzy pod opieką pani Renaty Nowaczyk i pani Marty Wróbel zaskoczyli nas bardzo pozytywnie poziomem przygotowania, zaśpiewaniem pięknych piosenek i recytacja wierszy. W zakończeniu roku szkolnego w przedszkolu brały udział grupa młodsza oraz starsza, która od nowego roku stanie się już klasą I. Rodzice dzielnych przedszkolaków przygotowali dla gości słodki poczęstunek.

DLA RODZICA, DLA UCZNIA