Koniec roku szkolnego – dla wszystkich wydarzenie radosne i wyczekiwane, jednak w tym roku szkolnym inne niż zwykle – w cieniu pandemii. Właśnie w tym czasie przekonaliśmy się, jak nieoceniony w edukacji jest bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem i nawiązywanie wzajemnych relacji. W związku z pandemią w tym roku szkolnym nie było uroczystego zakończenia roku szkolnego. Uczniowie mogli odebrać świadectwa osobiście w wyznaczonych godzinach.

Koniec roku szkolnego to szczególnie ważny moment dla uczniów klas ósmych, którzy żegnają się ze szkołą, nauczycielami oraz z kolegami i koleżankami z klasy. W tym roku absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły inaczej niż bywało to do tej pory, w kameralnym gronie – w obecności Pani Dyrektor Jolanty Werkowskiej oraz swojego wychowawcy Pana Tomasza Dominiaka.
Uczniowie poszczególnych klas otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy wzorowego ucznia, a także nagrody książkowe za osiągnięcie wysokich wyników w nauce. Po wręczeniu świadectw i nagród w poszczególnych klasach dyrektor pożegnała uczniów, przypomniała o bezpieczeństwie w trakcie wakacji i życzyła udanego wypoczynku oraz powrotu do szkoły w pełni zdrowia.