Na uroczystym zakończeniu spotkaliśmy się 22 czerwca 2018 r. o godzinie 9:30. Uczniowie przygotowani przez wychowawców zaprezentowali wiersze i piosenki, a po występach wręczyli kadrze pedagogicznej kwiaty. Kolejnym etapem zakończenia roku szkolnego było wręczenie przez Panią dyrektor Jolantę Werkowską świadectw ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem a także dyplomów wzorowego ucznia oraz nagród książkowych.

Uczniami, którzy zdobyli świadectwo z wyróżnieniem byli:

Wiktoria Ćwiek – klasa IV
Sebastian Patrzykąt – klasa IV
Wiktor Lewandowski – klasa IV
Dominiak Lewandowski – klasa IV
Julia Pieszak – klasa V
Patrycja Patrzykąt – klasa VI
Wiktor Maślanka – klasa VI
Adrian Darul – klasa VI

W klasach I-III natomiast, dyplomy wzorowego ucznia uzyskała:

Agnieszka Wolińska – klasa III

Uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy wzorowego ucznia, a także nagrody książkowe za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, za osiągnięcie wysokich wyników w czytelnictwie oraz za systematyczne oszczędzanie. Uczniowie klasy IV otrzymali również karty rowerowe, które uprawniają ich do poruszania się rowerem po drogach. Na zakończenie uroczystości dyrektor pożegnała uczniów, przypomniała o bezpieczeństwie w trakcie wakacji i życzyła udanego wypoczynku oraz powrotu do szkoły w pełni zdrowia.