Aktualizacja:

Wszystkie zajęcia edukacyjno-opiekuńczo-wychowawcze
w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
zostają zawieszone, a szkoła pozostaje zamknięta.