Od 13 października nasi najmłodsi uczniowie z oddziału przedszkolnego goszczą u siebie w każdy piątek swoich starszych kolegów i koleżanki na przemian z panią bibliotekarką. Ta wizyta odbywa się w ramach akcji „Starszy czyta młodszemu”. Celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, propagowanie czytelnictwa oraz integracja uczniów. Dzieci chętnie słuchają baśni, wierszy i opowiadań. Odpowiadają na pytania oraz wykonują powierzone im zadania.