Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14 października to święto wszystkich osób związanych z edukacją. W tym dniu dzieci ubrane na galowo śpiewały piosenki, recytowały wierszyki i odgrywały zabawne scenki. Dzieci zgodnie z tradycją podziękowały swoim nauczycielom i wychowawcom, składając im życzenia i wręczając kwiatki.

Dzień ten był też okazją do wręczenia nagród Dyrektora dla zasłużonych nauczycieli i pracowników szkoły. W tym roku szkolnym nagrodę dyrektora szkoły otrzymały pani Bożena Kruczkowska, Mirosława Ziętek i Barbara Pawłowska. Nagrodę od zastępcy burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków pana Piotra Hryniuka otrzymała również dyrektor szkoły pani Jolanta Werkowska.