logo strony

16 października 2019 roku po raz kolejny zostało zorganizowane Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy. Właśnie tego dnia zaplanowana została ogólnopolska akcja „Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy” zainicjowana przez Fundację WOŚP, w ramach „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Znaczącą rolę w Rekordzie odgrywają szkoły, które działają w ramach Programu Edukacyjnego „ Ratujemy i Uczymy Ratować”, w którym nasza szkoła bierze udział. To uczniowie tych szkół pokazują, że udzielanie pomocy nie jest trudne, a jednocześnie niezwykle ważne dla zdrowia i życia poszkodowanych. Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do bicia Rekordu. Na początku p. Marta Wróbel przeprowadziła dla uczniów pokaz udzielania pierwszej pomocy, a punktualnie o 12.00 uczniowie wszystkich klas rozpoczęli resuscytacje krążeniowo-oddechową. W biciu rekordu wzięło udział 68 uczniów, którzy korzystali z 5 fantomów.

DLA RODZICA, DLA UCZNIA