logo strony

Programy zdrowotne realizowane w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym:

  • Profilaktyka Palenia Tytoniu – wszyscy uczniowie
  • Profilaktyka grypy, wszawicy, kleszczom – wszyscy uczniowie
  • Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS – klasy VII i VIII
  • Działania związane z hasłem Światowej Organizacji Zdrowia obowiązującym w 2020 roku – wszyscy uczniowie
  • Trzymaj Formę – klasy V, VI, VII, VIII oraz sporadycznie z wszystkimi uczniami
  • Wiem-nie biorę! Jestem bezpieczny – klasa VII, VIII
DLA RODZICA, DLA UCZNIA, ZDROWIE