logo strony

12 października 2018 odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w nim udział członkowie rady pedagogicznej i uczniowie. Każda z klas włącznie z przedszkolakami przygotowała pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców program artystyczny w postaci recytacji wierszy, śpiewania piosenek i odgrywania scen. Uczniowie wręczyli również nauczycielom oraz dyrektor szkoły wykonane własnoręcznie kwiaty z papieru. W tym roku podjęliśmy inicjatywę polegającą na dobrowolnej zbiórce pieniędzy, które zamiast na zakup kwiatów zostaną przekazane na cele dobroczynne. W tym ważnym dniu dyrektor szkoły Jolanta Werkowska wręczyła również nagrody dyrektora dla pani Aleksandry Grzelczak, Danuty Soja, Marty Wróbel, pana Tomasza Dominiaka oraz pani Barbary Pawłowskiej. Gratulujemy!

DLA RODZICA, DLA UCZNIA