12 października 2018 odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w nim udział członkowie rady pedagogicznej i uczniowie. Każda z klas włącznie z przedszkolakami przygotowała pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców program artystyczny w postaci recytacji wierszy, śpiewania piosenek i odgrywania scen. Uczniowie wręczyli również nauczycielom oraz dyrektor szkoły wykonane własnoręcznie kwiaty z papieru. W tym roku podjęliśmy inicjatywę polegającą na dobrowolnej zbiórce pieniędzy, które zamiast na zakup kwiatów zostaną przekazane na cele dobroczynne. W tym ważnym dniu dyrektor szkoły Jolanta Werkowska wręczyła również nagrody dyrektora dla pani Aleksandry Grzelczak, Danuty Soja, Marty Wróbel, pana Tomasza Dominiaka oraz pani Barbary Pawłowskiej. Gratulujemy!