25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym roku szkolnym uczniowie klasy II obchodzili Dzień Pluszowego Misia zdalnie. Każdy uczeń zaprezentował przed kamerką swojego misia, opowiedział o nim kilka słów oraz podał jego imię. Następnie wychowawca klasy II p. Marta
Wróbel przedstawiła uczniom prezentację na temat historii Światowego Dnia Pluszowego Misia. W ramach edukacji plastycznej klasa II wykonała portret
swojego misia oraz misiowe maski.