Zuzanna Szczap (klasa IV) oraz Nadia Krzewińska (klasa II) wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Święty Mikołaj w oczach dzieci’’. Celem konkursy było pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry, rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy oraz odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi. Uczennice naszej szkoły, nie zdobyły nagrody w konkursie, jednak gratulujemy im zapału, pomysłowości i kreatywności. Koordynatorem konkursu była p. Marta Wróbel. A o to prace naszych uczennic: