Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020 będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni tj. 16-18.06.2020 r.

Uczeń w klasie ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów.

Terminy egzaminów ósmoklasisty:
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.

W terminie głównym:

  • 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – egzamin z języka polskiego (120 minut), godz. 9.00;
  • 17 czerwca 2020 r. (środa) – egzamin z matematyki (100 minut), godz. 9.00;
  • 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego (90 minut). godz. 9.00.

W terminie dodatkowym:

  • język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Obowiązujące procedury podczas egzaminów ósmoklasisty: