W dniu 3 czerwca 2020r. Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymała 6 laptopów. Ułatwią one prowadzenie zdalnej pracy Uczniom i Nauczycielom tej szkoły.

Rodzice zainteresowani bezpłatnym użyczeniem sprzętu komputerowego (w terminie od 9 do 25 czerwca 2020r.) dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie proszeni są o złożenie do Dyrektora szkoły wniosku o użyczenie sprzętu komputerowego.

Ilość sprzętu jest ograniczona-6 sztuk. Decyduje kolejność składania wniosków.