Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Poniżej przedstawione zostały terminy co do składania wniosków i niezbędnych dokumentów o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych oraz terminy rekrutacji.

  • 15 czerwca – 10 lipca: złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
  • 23 czerwca – 7 lipca: sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej,
  • 26 czerwca – 10 lipca: dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • 31 lipca – 4 sierpnia: uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (wyniki egzaminu do 31 lipca),
  • 12 sierpnia: podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • 13-18 sierpnia: potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły,
  • 19 sierpnia: ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Aby wypełnić wniosek potrzebny do rekrutacji należy wejść na stronę internetową wybranej szkoły ponadpodstawowej, w zakładce „REKRUTACJA” pobrać wniosek i wypełnić.

Na stronie internetowej konkretnej szkoły ponadpodstawowej znajdują się pliki z informacjami dotyczącymi harmonogramu, zasad i kryteriów rekrutacji. W okresie czasowego ograniczenia działalności szkół wnioski można składać elektronicznie.

Więcej szczegółów odnośnie egzaminu ósmoklasisty oraz rekrutacji można znaleźć pod linkami: