INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 STYPENDIA POMOSTOWE 2020/2021

Absolwenci SP Ogorzelczyn,którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2016/2017 mogą ubiegać się o stypendia pomostowe na dalszą edukację w wysokości 5000 zł. Informacje o w/w stypendium znajduje się na strony internetowej http://www.sswp.com.pl