NAUKA STACJONARNA Z ZACHOWANIEM WYTYCZNYCH GIS, MZ i MEN.

 

Harmonogram i organizacja zajęć w dniu 1 września 2020 r. – uczniowie kl. II-VIII

 

Uczniowie klas II-VIII przychodzą do szkoły dnia 1 września 2020r. o godz.9.00 w maseczkach/przyłbicach. Przy wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce i udają się do swoich izb lekcyjnych zachowując dystans 1,5 m do innych osób. Uczniowie mogą zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca w klasie.

W godz.9.00-10.00 odbędą się spotkania z wychowawcami klas w ich izbach lekcyjnych.

kl.II – wychowawca M. Wróbel
kl.III – wychowawca A. Grzelczak
kl.IV – wychowawca T. Dominiak
kl.VI – wychowawca M. Gaj
kl.VII – wychowawca M. Ziętek
kl.VIII – wychowawca K. Wojtkowiak

Porządek zebrań z wychowawcami:

1.Powitanie
2.Przekazanie informacji o zasadach organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym i zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
3.Omówienie spraw organizacyjnych: przekazanie planu lekcji,loginów do dziennika,odbiór podręczników.
4.Inne sprawy bieżące
5.Zakończenie spotkania z wychowawcami-godz.9.50-10.00

 

Harmonogram i organizacja zajęć w dniu 1 września 2020 r. – dzieci z oddziałów przedszkolnych

 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych (3-,4-,5-,6- latki) przyprowadzają rodzice/opiekunowie do szkoły na godz.9.15.
Rodzice zobowiązani są do zachowania dystansu między osobami 1,5 m..Rodzice do szkoły wchodzą w maseczkach i dezynfekują dłonie.
Wstępne zebranie na holu szkoły(10-15 min).Po ogólnym zebraniu dzieci z grupy 3-,4-latków przechodzą z wychowawczynią grupy- p.K.Walczak do sali.Dzieci z grupy 5-,6-latków udają się z wychowawczynią- p.R.Nowaczyk do swojej sali.Tam zostaną omówione sprawy organizacyjno-porządkowe.

UWAGA! TYLKO RODZICE DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH BĘDĄ MOGLI WCHODZIĆ DO SZKOŁY DO WYDZIELONEJ STREFY W CELU ROZEBRANIA DZIECKA I PRZEKAZANIE DZIECKA DO GRUPY.KAŻDORAZOWO RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO DEZYNFEKCJI RĄK. RODZICE DZIECI KL.II-VIII NIE WCHODZĄ NA TEREN SZKOŁY. DZIECI SĄ ODPROWADZANE DO FURTKI SZKOŁY.

Wszyscy rodzice/opiekunowie proszeni są o pobranie lub napisanie odręcznie „Zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.”

Procedury bezpieczeństwa dla uczniów, rodziców i pracowników opublikujemy wkrótce.

Wskazówki dla rodzica

Wskazówki dla ucznia