Drodzy Rodzice

W związku z przewidywanym ogólnopolskim strajkiem nauczycieli w dniach 8-10 kwietnia 2019r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie informuje że:

-Wprowadza się zmiany w organizacji pracy szkoły

-Rodzice są proszeni o zapewnienie opieki dzieciom (możliwość powołania się na usprawiedliwioną nieobecność w pracy ze względu na zaistniałe okoliczności uzasadniające konieczność sprawowania przez pracownika opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka ,przedszkola lub szkoły do której dziecko uczęszcza

(§3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Dz.U. z 2014r., poz.1632)

W przypadku strajku

-Szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych,

-Odbędą sie zajęcia opiekuńcze (w godz.8-13) dla dzieci, którym Rodzice nie będą mogli zapewnić opieki

-Dla dzieci i młodzieży biorącej udział w rekolekcjach Wielkopostnych- odjazd autobusu sprzed szkoły o godz.10.40,Msza Święta o godz.11.00,powrót ok.godz.12.30

Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do kościoła, podczas Mszy i w drodze powrotnej. Nie ma w autobusie opieki nauczycieli.

W przypadku, kiedy do strajku nie dojdzie

Uczniowie uczestniczą w skróconych lekcjach

-Zajęcia w dniach 8,9,10.04.2019 r :

1 godz. lekcyjna 8.00-8.40

2 godz.lekcyjna 8.45-9.25

3 godz.lekcyjna 9.30-10.10

4 godz.lekcyjna 10.20-11.00

-Dla dzieci i młodzieży biorącej udział w rekolekcjach Wielkopostnych -odjazd autobusu sprzed szkoły o godz.11.10, Msza Święta o godz.11.30, powrót ok.godz.13.00

W tej sytuacji opiekę w autobusie będą sprawować nauczyciele.

Uczniowie klasy I i II udział w rekolekcjach biorą pod opieka Rodziców.