logo strony

W lutym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwóch konkursach wewnątrzszkolnych zorganizowanych przez opiekuna Szkolnej Kasy Oszczędności p. K. Wojtkowiak. Dla uczniów starszych był to konkurs o historii pieniądza. Uczniowie klas V-VII na godzinach wychowawczych zostali zapoznani z w.w tematem, wykonana została gazetka na korytarzu szkolnym, a następnie młodzież mogła wykazać się wiadomościami rozwiązując test „Historia pieniądza”. Największą wiedzą wykazał się Adrian Darul z kl. VII – zdobywając I miejsce, II miejsce zdobył Wiktor Maślanka z kl VII, III miejsce Wiktoria Ćwiek z kl. V.

Uczniowie młodszych klas przystąpili do konkursu plastycznego „Moja skarbonka”. Wykonując skarbonki wykazali się niezwykłą pomysłowością, prace były bardzo ciekawe i staranne.

I miejsce zdobyła Natalia Wolińska z klasy IV, II miejsce Kinga Bukowska z klasy IV i Amelia Selewska z klasy II, III miejsce Zuzanna Szczap z klasy II. Wszyscy uczniowie nagrodzeni zostali upominkami.

DLA RODZICA, DLA UCZNIA