W dniach 17-19 marca 2021 odbędzie się próbny Egzamin Ósmoklasisty z przedmiotów język polski (17.03), matematyka (18.03) oraz j. angielski (19.03).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu. Prosimy również o wydrukowanie (lub przepisanie) i podpisanie oświadczenia o nieprzebywaniu na kwarantannie.

DO POBRANIA:

Egzamin Ósmoklasisty – informacje dla rodziców
Oświadczenie o braku kwarantanny