logo strony

Rekrutacja do przedszkola w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie na rok szkolny 2021/2022 będzie trwała w dniach od 01.03.2021r. do 29.03.2021 r.

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie odbywa się w terminie 01.03.2021 r. do 29.03.2021 r.

W związku z tym prosimy o pobranie niezbędnych dokumentów ze szkoły lub ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty należy składać do dyrektora szkoły do dnia 29 marca 2021 r.

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 0050.5.2021

DLA RODZICA, DLA UCZNIA