Rekrutacja do przedszkola w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie na rok szkolny 2021/2022 będzie trwała w dniach od 01.03.2021r. do 29.03.2021 r.

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie odbywa się w terminie 01.03.2021 r. do 29.03.2021 r.

W związku z tym prosimy o pobranie niezbędnych dokumentów ze szkoły lub ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty należy składać do dyrektora szkoły do dnia 29 marca 2021 r.

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 0050.5.2021