Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oraz z procedurami obowiązującymi w naszej szkole...

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy edukację w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie. Nauka stacjonarna z zachowaniem wytycznych GIS, MZ i MEN...

Czytaj więcej...

Informacja dla absolwentów szkoły, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2016/2017...

Czytaj więcej...

Podręczniki do Religii do zakupienia na rok szkolny 2020/2021.

Czytaj więcej...

10 marca 2020 roku ośmioro uczniów klas V-VIII reprezentowało naszą szkołę w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie...

Czytaj więcej...

Harmonogram indywidualnych konsultacji dla uczniów kl. V-VIII w dniach 15 - 19 czerwca 2020.

Czytaj więcej...

Zawiadamiamy o terminie i godzinie zwrotu podręczników wypożyczonych ze szkoły na rok szkolny 2019/2020. Podręczniki mogą odwieźć Rodzice...

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020 będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej....

Czytaj więcej...

W dniu 3 czerwca 2020r. Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymała 6 laptopów. Ułatwią one prowadzenie zdalnej pracy Uczniom i Nauczycielom....

Czytaj więcej...

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym...

Czytaj więcej...