„Kto to taki? To pierwszaki!” Takie hasło przyświecało tegorocznej uroczystości ślubowania 26 października w poczet braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie zostało włączonych 9 uczniów: Ćwiek Marcel, Gronostaj Julia, Gronostaj Sandra, Nowakowska Antonina, Roszak Wiktor, Selewska Amelia, Szczap Zuzanna, Sznajder Adam i Ziemiańska Weronika.

Przy dźwiękach piosenki „Dostał Jacek elementarz” przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wprowadzili pierwszoklasistów. Po powitaniu pierwszaków przez starszych kolegów, główni bohaterowie uroczystości zaprezentowali część artystyczną oraz zmagali się z kilkoma próbami wiedzy i umiejętności, aby móc uzyskać pozwolenie Pani Dyrektor na przystąpienie do ślubowania.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego pierwszoklasiści złożyli uroczyście ślubowanie, a następnie przyrzeczenie. Przedstawiciele rodziców wręczając Pani Dyrektor symboliczną kredkę poprosili o pasowanie swoich dzieci na uczniów klasy pierwszej. W dalszej części uroczystości wychowawczyni Pani Danuta Soja skierowała kilka słów do swoich wychowanków oraz do Rodziców kończąc stwierdzeniem, że „Szkoła to miejsce, w którym dziecko ma się uczyć, a nie być we wszystkim najlepsze”. Ta myśl widnieje na pamiątkowym tablo, które zostało zaprezentowane wszystkim zebranym. Na zakończenie pierwszaki otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz „rożki obfitości”. po czym udali się wraz z rodzicami i gronem pedagogicznym na pyszny tort, który przed pokrojeniem rozświetlił się płonącymi fontannami.