logo strony

Zgodnie z decyzją MEN zawieszenie zajęć i tym samym prowadzenie kształcenia na odległość zostają przedłużone do 24 maja 2020 r. MEN ustaliło również termin, w którym odbędzie się Egzamin Ósmoklasisty na 16-18 czerwca 2020 r.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

DLA RODZICA, DLA UCZNIA, ZDROWIE