Światowy Dzień Zdrowia obchodzimy co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie zdrowia publicznego. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. W bieżącym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia i zarazem hasłem tegorocznych obchodów jest „Uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej” ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej Chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, który obejmuje pełne spektrum usług potrzebnych człowiekowi przez całe życie.

Podstawowa opieka zdrowotna polega na opiece nad ludźmi i pomaganiu im w poprawie stanu zdrowia lub utrzymaniu dobrego samopoczucia, a nie tylko leczeniu określonych chorób lub stanów. Podstawowa opieka zdrowotna powinna obejmować większość potrzeb zdrowotnych, jakie pojawiają się u ludzi w ciągu całego życia, w tym między innymi usługi takie jak: badania przesiewowe pod kątem różnego rodzaju chorób, szczepienia, informacje na temat tego jak zapobiegać chorobom, leczenie długotrwałe i krótkoterminowe oraz rehabilitację.

Jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia – zdrowie jest prawem człowieka.  Każdy człowiek, wszędzie na świecie powinien mieć możliwość uzyskania informacji a także wysokiej jakości usług zdrowotnych, które są mu niezbędne do dbania o zdrowie własne i swoich rodzin. Obchody Światowego Dnia Zdrowia są także pretekstem do zwrócenia uwagi na znaczenie równości w dostępie do usług medycznych.

Pamiętaj !
Musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem. Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi. Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem.