11 maja 2022 roku dzieci z grup przedszkolnych „Żabki” oraz „Biedronki” uczestniczyły w wycieczce do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Interaktywne i bogate wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik” pozwoliły dzieciom w ciekawy sposób poznać zasady bezpiecznego obchodzenia się z ogniem, uświadomić zagrożenia, z jakimi dzieci mogą się spotkać na co dzień, nauczyć prawidłowego zgłoszenia zdarzenia wypadku. Dzieci miały okazję przećwiczyć na fantomie udzielanie pierwszej pomocy. Atrakcją dla dzieci był „Domek Zagrożeń” – pełen dźwięków, efektów domowych i świetlnych, który ukazywał co może się wydarzyć w naszym domu, gdy nie będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Dużym zaskoczeniem był fakt, iż dzieci mogły być ubrane w strój strażaka oraz strażacki hełm. Serdecznie dziękujemy pracownikom Straży Pożarnej w Turku za umożliwienie naszym dzieciom poznania zawodu strażaka. Tak zdobyta wiedza zachowa się na długo w ich pamięci.