INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OGORZELCZYNIE DOTYCZĄCA WZNOWIENIA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO OD DNIA 06.05.2020 R

Zgodnie z informacją Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dn.04.05.2020 r. zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków dyrektor Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie informuje , że od dnia 6 maja 2020 r. zostaje otwarty oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie.

W związku z powyższym, Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z warunkami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym odnoszącymi się do: