26 czerwca 2015 spotkaliśmy się na zakończeniu roku szkolnego klas I-VI. Obchody tej uroczystości pod opieką wychowawczyni Pani Bożeny Kruczkowskiej rozpoczęła klasa VI, dla której rok szkolny 2014/2015 był ostatnim w naszej szkole. Uczniowie przedstawiali wiersze, role i piosenki nie unikając przy tym humorystycznych elementów, które niestety nie do końca maskowały smutek wynikający z zakończenia swojej drogi w szkole podstawowej. Szóstoklasiści przyznali specjalne ordery każdemu pracownikowi szkoły. Były to m.in order Wieży Babel dla nauczyciela języka angielskiego, order Profesora Miodka – język polski, order Kwadratury Koła – przyroda, czy też order Maratończyka, Fair Play, Matczynej Troskliwości, Dziewięciu Muz oraz ten najważniejszy przekazany Pani dyrektor Jolancie Werkowskiej – order Oczu Dookoła Głowy.

Pani Bożena Kruczkowska wraz z klasą VI przygotowała tableau przedstawiające skład klasy wraz z wychowawcą, które tradycyjnie już zawiśnie na ścianach głównego holu naszej szkoły. W tym roku motywem przewodnim był portal społecznościowy Facebook. Tegorocznym, również tradycyjnym już prezentem od klasy VI na rzecz szkoły był zestaw tablic korkowych, które będą nam wspaniale służyły podczas apelów i uroczystości w nadchodzącym roku szkolnym. Przekazania prezentu, podziękowania i pożegnania klasy szóstej dokonała Pani Patrzykąt. Klasa V pod opieką Pani Katarzyny Wojtkowiak również zorganizowała małe pożegnanie dla klasy VI uwieńczone wręczeniem własnoręcznie wykonanych książeczek przedstawiających szkice uczniów klasy VI.

Kolejnym etapem zakończenia roku szkolnego dla klasy szóstej było wręczenie przez Panią dyrektor świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz dyplomów absolwenta. Wyróżnienia przyznano Paulinie Ćwiek za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, oraz Kamilowi Patrzykątowi za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie. Szóstoklasiści w ramach podziękowania wręczyli radzie pedagogicznej piękne kwiaty. Swojego wzruszenia nie ukrywała również wychowawczyni klasy Pani Bożena Kruczkowska.

W dalszej części uroczystości Pani dyrektor wręczyła również świadectwa uczniom klas I-V. Uczniowie otrzymali także nagrody książkowe oraz dyplomy wzorowego ucznia, za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, za pracę społeczną w bibliotece szkolnej, za reprezentowanie szkoły w licznych konkursach oraz dyplom życzliwości za wzorowe zachowanie i godną postawę wobec kolegów, koleżanek i nauczycieli.

Na zakończenie uroczystości dyrektor pożegnała uczniów, przypomniała o bezpieczeństwie w trakcie wakacji i życzyła udanego wypoczynku oraz powrotu do szkoły w pełni zdrowia. Rodzice klasy VI przygotowali poczęstunek dla uczniów klas IV-VI oraz kadry szkolnej.