W czwartek 25 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie pożegnały rok szkolny. Po krótkiej prezentacji, gdzie przedszkolacy przedstawiali nam wierszyki, tańce i piosenki, dyrektor szkoły Pani Jolanta Werkowska wręczyła dzieciom Dyplom ukończenia Oddziału Przedszkolnego.